Vítáme Vás na stránkách smečky loveckých psů

 

RYCHMBURK

 

Naše smečka se  skládá z více plemen loveckých psů, neboť každé plemeno má svou "pracovní povahu" a jen tak je docíleno ucelené práce psů v leči.

 

Naši pejsci jsou lovecky vedeni a splňují upotřebitelnost pro lov spárkaté zvěře.

 

Snažíme se vyhovět Vašim rozličným přáním a tak je možné domluvit trubačské zahájení a ukončení mylivecké akce, lovu či vytrubování úlovků.

 

Další službou pro Vás je prvotní vyšetření těl ulovené volně žijící zvěře proškolenou osobou.

 

Mezi cíle lovecké smečky Rychmburk patří nejen kvalitní práce v lečích, ale také dodržování a podpora překrásných mysliveckých tradic.

 

 

 

Myslivecké desatero:

 

1. Buď vždy a všude a za všech okolností myslivcem tak, jak zákon, předpisy a myslivecké zvyky káží, a jak si v nich vychován a poučen byl !

 

2. Ke zvěři se chovej šlechetně, tuto chovej, zušlechťuj a chraň !

 

3. Se zvěří vždy rozumněhospodař. Dravou zbytečně nestřílej, neboť i ona v únosné míře užitečná jest !

 

4. Pamatuj, že příroda není střelnice. Střílej jen na to, co bezpečně rozeznáš !

 

5. Proti újedníkům, bouchalům, pytlákům a jiným škůdcům nebuď shovívavý! Buď však opatrný !

 

6. Neber na lehkou váhu čest svou mysliveckou! Tuto vždy a všude chraň a braň !

 

7. Mluv jen naší krásnou českou mluvou mysliveckou, neboť ona nehynoucím odkazem našich mysliveckých předků jest !

 

8. Zachovávej naše dobré české myslivecké tradice a zvyky! Je to tvoje právo, ale i povinnost !

 

9. Psa svého miluj nade všechno. Jest ti nejlepším pomocníkem a věrným druhem. Pomni, že bez loveckého psa budeš jen polovičním myslivcem !

 

10. Vždy a za všech okolností při výkonu práva myslivosti buď Ti patron našeho cechu sv. Hubert ochráncem.